Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

running365 η συνέχεια 569 / running365 keep going 569


25.10.2016 Τρίτη
 

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: