Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

running365 η συνέχεια 563 / running365 keep going 563


19.10.2016 Τετάρτη 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016

~~~~~~~~~~

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: