Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

running365 η συνέχεια 555 Η σιωπή / running365 keep going 555 The silence


11.10.2016 Τρίτη

Απ΄τα πιο σημαντικά κομμάτια στην διαδικασία του τρεξίματος είναι οι σιωπές. Πόσα λεν με την ύπαρξή τους, πόσο ''πονάν'' με την θεραπευτική παρουσία τους, πόσο προχωράν τα πράγματα.

Πόσο προχωράν τα πράγματα με τις σιωπές... Κι επειδή το project, το running365.gr είναι ζωντανός οργανισμός προχωρά, για αυτό οι αναφορές θα σιωπήσουν. Τα επόμενα βήματα αυτό ορίζουν, σιωπή εδώ.

Καθημερινά θα αναρτάτε η φωτογραφία της ημέρα τρεξίματος μαζί με το link των χαρακτηριστικών της ημέρας τρεξίματος. Όσον αφορά ποια θα 'ναι αυτά τα επόμενα βήματα θα γίνει ενημερωτική ανάρτηση όταν θα 'ρθει ο καιρός.

Για το κλείσιμο μεταφέρω τα νούμερα του project το τελευταίο εξάμηνο, διάστημα που το running365.gr μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου πήρε παράταση.

Οι αριθμοί
7 Απριλίου - 6 Μαΐου έγραψε 27Ω 12' και 274 χιλιόμετρα
7 Μαΐου - 6 Ιουνίου έγραψε 32Ω 32' και 276 χιλιόμετρα
7 Ιουνίου - 6 Ιουλίου έγραψε 36Ω 38' και 346 χιλιόμετρα
7 Ιουλίου - 6 Αυγούστου έγραψε 35Ω 45' και 254 χιλιόμετρα
7 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου έγραψε 19Ω 51' και 173 χιλιόμετρα
7 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου έγραψε 25Ω 59' και 258 χιλιόμετρα


~~~~~~~~~~

11.10.2016 Tuesday
One of the most important parts of running are silences. They say so much with their presence, they "hurt" so much with their therapeutic value, they move things forward so much.

How much do things move forward with silences...And because the project running365.gr is a living organism, it moves forward, and this is the reason why the reports will be silenced. That is what the next steps dictate, silence here.

The photo of the day of running will be posted daily, together with the link on the characteristics of that day of running. As far as what the next steps are going to be, an update will be posted when the time comes.

For closure purposes I convey the project´s numbers for the last semester, which was the amount of time that running365.gr was extended to, after the completion of the first year.

The numbers
7 April - 6 May: 27 hours and 12 minutes, 274 Km
7 May - 6 June: 32 hours and 32 minutes, 276 Km
7 June - 6 July : 36 hours and 38 minutes, 346 Km
7 July - 6 August : 35 hours and 45 minutes, 254 Km
7 August - 6 September : 19 hours and 51 minutes, 173 Km
September - 6 October  : 25 hours and 59 minutes, 258 Km

Δεν υπάρχουν σχόλια: