Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 531 / running365 keep going 531


17.09.2016 Σάββατο
Πάντα όταν τρέχουμε το βράδυ οι κεραίες μας είναι ιδιαίτερα ανοιχτές. Νομίζω πως φαίνεται... 


~~~~~~~~~~

In a few hours you will find a text in English

17.09.2016 Saturday

Δεν υπάρχουν σχόλια: