Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 524 / running365 keep going 524


10.09.2016 Σάββατο
Η μαγική διαφορετικότητα της επανάληψης, όταν λες 
''θα σκάσω'' και δεν συμβαίνει αυτό κι απλά βγαίνει….

~~~~~~~~~~ 

In a few hours you will find a text in English 

10.09.2016 Saturday

http://www.movescount.com/moves/move122342154

Δεν υπάρχουν σχόλια: