Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

running365 η συνέχεια 464 / running365 keep going 464

12.07.2016 Τρίτη

Απλή λιτή τελετή παράδοσης παραλαβής, της μέρας στην νύχτα. Τόσο απλά, τόσο φυσικά.

Το καλύτερο σκηνικό για διαλειμματική που 'χε το πρόγραμμα σήμερα.

Οι σκέψεις λίγες, πάντα όταν υπάρχει έντονη πίεση, μικρού χρόνου είναι λίγες οι σκέψεις. 

Αν όμως έπαιρνα ευθεία την ανηφοριά μετά το μονοπάτι θα 'πιάνα το φεγγάρι; 


~~~~~~~~~~

12.07.2016 Tuesday
A simple plain ceremony of delivering and receiving, of the day to the night. As simple and as natural as that.

The best scenery for interval training that was on the schedule today.

The thoughts were few, always when there is intense pressure of short time frames, there are only few thoughts.

But if I went straight uphill just after the path would I reach the moon?
Δεν υπάρχουν σχόλια: