Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 447 / running365 keep going 447


25.06.2016 Σάββατο 

Γλυκό αεράκι βράδυ Σαββάτου.

Καθώς έτρεχα απόψε ένοιωθα μέλος των Stomp. Οι διαφορετικοί ήχοι στο σύνολό τους αντηχούσαν στα αυτιά μου σαν την ομάδα του ξεχωριστού συγκροτήματος.

Οι διαφορετικοί ήχοι. 

Ο αέρας και οι ριπές του, τα βήματα διαφορετικά στο ξερό χώμα, στο χορτάρι, στο ξερό χορτάρι, οι ανάσες μου, οι σφυγμοί, τα βήματα και η ανάσα της Φαίδρας όταν έρχονταν κοντά μου κάποιες φορές, όλοι οι υπόλοιποι ήχοι την φύσης με το σκοτάδι να καλύπτει τα πάντα.

Το τρέξιμο που συνθέτη, εμείς που σκεφτόμαστε, εμείς που θυμόμαστε μέσα του, που δημιουργούμε...

Γλυκό βράδυ Σαββάτου με αεράκι.


~~~~~~~~~~  

25.06.2016 Saturday 
Sweet Saturday night breeze.

While I was running today I felt like a member of the Stomp. All the different sounds in their totality echoed in my ears just like the group of the special band.

All the different sounds.

The wind and its gusts, the steps, different on the dry earth, or on the grass or on the dry grass, my breathing, the pulses, and Phaedra´s breathing when she came closer sometimes, all the rest of nature´s sounds with the darkness covering everything.

Running does the composing, we do the thinking, we do the remembering through it, we do the creating...

Sweet Saturday evening with a breeze.

Δεν υπάρχουν σχόλια: