Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 445 Σέιχ Σου / running365 keep going 445 Seix Sou


23.06.2016 Πέμπτη

Νυχτερινά ανεβάσματα στο Σέιχ Σου.

Το πρόγραμμα της οικογένειας φορτωμένο, στις 21:30 κατάφερα να βγω για την 445η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος που 'χε και ανηφόρες στο πρόγραμμα. ''Αγαπημένα'' ανεβάσματα στην πλαϊνή αντιπυρική της Γιαννούλας, στο Σέιχ Σου. 

Πολλές σκέψεις κι άλλα τόσα συναισθήματα.

Επιγραμματικά.
 • Ξεκινώντας κι ενώ δεν έχει πέσει για τα καλά το σκοτάδι η αίσθηση των χρωμάτων συναρπάζει.
 • Όταν πέσει η νύχτα για τα καλά αυτό που συναρπάζει μεταβάλλεται σε ένα είδος αγριάδας και ίσως φόβου. Οι αισθήσεις λειτουργούν στο μέγιστο, δεν συχνάζω μόνος κάθε βράδυ στο βουνό.
 • Με το πέρασμα της ώρας η ενσωμάτωση στις συνθήκες της νύχτας μετριάζουν πολύ την αγριάδα και τον φόβο και ξεκινάν οι σκέψεις. 
 • Αυτές κι αν ''τρομάζουν'' κάποιες φορές, έρχονται απ' όλα, ρίχνουν τους σφυγμούς και την ένταση που πρέπει να υπάρχει. 
 • Μάχη της λογικής των σφυγμών και των συναισθημάτων των σκέψεων (λογικό). Διαβάζω το τελευταίο καιρό και ''Το βιβλίο της Κατερίνας'' του Αυγούστου Κορτώ
 • Σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις με συντροφιά τους μόνιμους κατοίκους τους δάσους και τη γυαλάδα των ματιών τους.

Τρέχοντας νοιώθω κυνηγός και κυνηγημένος μαζί, αυτό είναι το τρέξιμο, όχι όμως δύο σε ένα, χίλια σ' ένα.~~~~~~~~~~

23.06.2016 Thursday
Nocturnal ascending at Seich Sou.

The family schedule is overloaded, at 21:30 I managed to go out for the 445th consecutive day of running, which also included uphills in its schedule. I love those uphills on the side firebreak of Giannoula on Seich Sou.

A lot of thoughts and as many feelings..

In brief:
 • At the beginning, and while the darkness is not quite fallen yet, the sensation of the colours is fascinating. 
 • When darkness falls completely, what fascinates is transformed into a kind of roughness and maybe even fear.The senses are working in their fullest, I don't usually hang out every night alone in the mountain. 
 • As time goes by, my incorporation to the night conditions moderate the roughness and the fear a good deal, and then the thoughts begin. 
 • And those are indeed "scary" sometimes, they come from everything, they lower the pulses and the tension that needs to be there. 
 • A battle with reason, of the pulses and the feelings of the thoughts (reasonably). I am reading lately The Book of Katerina by Auguste Corteau...
 • Thoughts, thoughts, thoughts...with the company of the actual inhabitants of the forest and the gloss of their eyes.
When I run I feel both a hunter and a hunted , this is what running is, but it is not two in one, it is one thousand in one.


Δεν υπάρχουν σχόλια: