Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 443 / running365 keep going 443


21.06.2016 Τρίτη

Δυο ερωτήσεις δέχομαι από πολλούς ανθρώπους όλο το διάστημα που τρέχει το running365. Η πρώτη: ''από τι τρέχεις να ξεφύγεις;'' Η δεύτερη: ''τι τρέχεις να πιάσεις;''

Θα μείνω στο εδώ και τώρα, στο σήμερα, μεταφέροντας το ρεαλιστικό σημερινό κομμάτι μου. Αν και ένοιωθα χίλια κομμάτια απ' την ζέστη σε συνδυασμό με την διαλειμματική που 'χε το πρόγραμμα.

Έτρεχα να πιάσω σφυγμούς...και δεν πιάνονταν όσο κι αν πάσχιζα.

Το κέρδος βέβαια άλλη μια μέρα με τρέξιμο!!!


~~~~~~~~~~

21.06.2016 Tuesday 
There are two kinds of questions I am being asked by a lot of people all this time that running365 is running. The first: " What are you running away from?" The second: " What are you running after?"

I will stay with the here and now, with today, transmitting a part from my "today´s reality". Although I did feel shattered from the combination of heat and interval training, which was on the schedule today.

I was running after the pulses...and I could not catch them no matter how hard I was trying.

The benefit of course: one more day with running!!!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: