Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 440 / running365 keep going 440


18.06.2016 Σάββατο

Δεν ξέρω, αύριο θα δείξει η σημερινή ημέρα. Είναι περασμένες 24:00 (23:59 δείχνει η παρούσα ανάρτηση για λόγους τάξης του running356). Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η 440η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος και έχω εγερτήριο στις 05:00 για ένα 2μισάωρο.

Οι υποχρεώσεις της οικογένειας τρέχουν και προσπαθώ να πηγαίνω παράλληλα μαζί τους. Ούτε λόγος για να προσπεράσω…

Για αυτό λέω: ''αύριο θα δείξει η σημερινή ημέρα''.


~~~~~~~~~~

18.06.2016 Saturday 
I don't, tomorrow I will know more about today´s day. It is past 24:00 (23:59 is the actual time shown on this post, for the shake of tidiness for running356). Just a while ago the 440th consecutive day of running was completed and reveille is at 05:00 for about 2 and a half hours.

Family responsibilities are running and I try to move parallel to them. Overtaking is out of the question...

That is why I say: "tomorrow I will know more about today´s day".

Δεν υπάρχουν σχόλια: