Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 431 Πανόραμα / running365 keep going 431 Panorama


09.06.2016 Παρασκευή

Το τρέξιμο. Όπως και να γίνει, όπου και να γίνει είναι η σημερινή φωτογραφία.

Η θέα απέναντι και μέσα μας!!! 


~~~~~~~~~~  

09.06.2016 Thursday 
Running. However it might take place, wherever it might take place, that´s today´s photo.

The view across from us and inside of us!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: