Σάββατο 28 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 419 / running365 keep going 419


28.05.2016 Σάββατο
Δέκα λεπτά με το εαυτό τρέχοντας, απλά για να ακούσω το σώμα στον απόλυτα σύντομο χρόνο. Πάντα έτσι γίνεται πριν από κάθε αγώνα.

Σαν άλλη ιεροτελεστία τους τελευταίους 13...και κάτι μήνες που τρέχει το project. 


~~~~~~~~~~

28.05.2016 Saturday 
Ten minutes with myself running, just so that I hear the body within the absolute of brief time. 

This is how it always happens before each race.

Like yet another ritual in the last 13-and-a-bit months that the project runs.

Δεν υπάρχουν σχόλια: