Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 417 Πανόραμα / running365 keep going 417 Panorama


26.05.2016 Πέμπτη

Από πόσες στιγμές αποτελείται μια ημέρα τρεξίματος; 
Από πόσες μοναδικές στιγμές αποτελείται μια ημέρα τρεξίματος;

Από πάρα πολλές μικρές στιγμές, σαν τις σταγόνες που στάζουν απ' το καπέλο μου. 

Κι είναι αρκετές κι ανήκουν σε μια μόνο στιγμή!!!


~~~~~~~~~~ 

26.05.2016 Thursday 
How many moments make up a day of running?
How many unique moments make up a day of running?

Many many small moments, like the drops that are dripping from my hat.

And they are quite a few and they belong to only one moment!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: