Σάββατο 21 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 412 / running365 keep going 412


21.05.2016 Σάββατο

Δεν ένοιωθα δυνατός που βγήκε μια έντονη προπόνηση μέσα στην λάσπη, με δυνατό αέρα και βροχή, ένοιωθα όμορφα.

Κι αυτό είναι πιο δυνατό!!!


~~~~~~~~~~ 21.05.2016 Saturday 
I wasn't feeling strong that the training had been an intense one, in the mud, with strong wind and rain, I was feeling delightful.

And this is much stronger!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια: