Τρίτη 3 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 394 / running365 keep going 394


03.04.2016 Τρίτη

Ποτέ δεν πρόκειται να αποτυπώσω τις σκέψεις στον απόλυτο βαθμό τους όπως την στιγμή που έρχονται. 

Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την στιγμή της αποτύπωσης στην λευκή οθόνη αλλοιώνει την μοναδικότητα του βιώματος την στιγμή που γεννιέται κάθε σκέψη ξεχωριστά.


~~~~~~~~~~ 

03.04.2016Tuesday 
I am never going to capture the thoughts at their absolute scale, as they are at the moment they come.

The time that comes in between until the moment I capture them on the white screen alters the uniqueness of the experience just as it occurs at the moment each separate thought is born.

Δεν υπάρχουν σχόλια: