Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 393 / running365 keep going 393


02.04.2016 Δευτέρα

Σαν να μην θέλει ο καιρός να προχωρήσουμε παρακάτω, σαν Μεγάλη Δευτέρα ο καιρός, σύννεφα και ήλιος μαζί, αέρας σχεδόν κρύος. 

Σαν Μεγάλη Δευτέρα με μουντάδα.

Ο καιρός ή εγώ δεν θέλω να προχωρήσουν παρακάτω; Ενώ το θέμα της σημερινής φωτογραφίας ενισχύει την αργοπορία.

Είναι ωραίες οι γιορτές ξυπνάν το μέσα μας παιδί...


~~~~~~~~~~ 
02.04.2016 Monday 
As if the weather does not want us to move forward, weather-wise it feels like Holy Monday, clouds and sun together, wind almost cold.

As if it were Holy Monday with a gloominess.

Is it the weather or me that does not want to move forward? In the meantime the theme of today´s photograph is reinforcing the delay.


Festive days are beautiful they awaken inside our inner child ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: