Σάββατο 23 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 384 / running365 keep going 384


23.04.2016 Σάββατο 

Και μετά το κενό έρχεται η πληρότητα, ή μήπως μετά την πληρότητα έρχεται το κενό; 

Ποτέ δεν θα μάθουμε γιατί κάθε φορά όλα καθορίζονται από τα συναισθήματα που ‘ναι το σύνολο στιγμών…


~~~~~~~~~~ 23.04.2016 Saturday 
And after the emptiness comes completeness, or is it that after completeness comes emptiness?

We will never find out why every time everything is determined by the feelings, which are the sum total of moments...

Δεν υπάρχουν σχόλια: