Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 381 / running365 keep going 381


20.04.2016 Τετάρτη

''Τι κάνει αυτός;'' ίσως να σκέφτονταν. Λογική απορία, αν σκεφτείτε την παράλογα ίδια απορία που έχουν πολλοί συνάνθρωποι μας όταν βλέπουν κάποιον να τρέχει.


~~~~~~~~~~

20.04.2016 Wednesday 
"What is this guy doing?" is what he might be thinking. A logical question, if you think that this is what most people are wondering when they see somebody running.

Δεν υπάρχουν σχόλια: