Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 375 Πανόραμα / running365 keep going 375 Panorama


14.04.2016 Πέμπτη 

Συνεργάτες, εργαλεία ή μήπως εμείς οι ίδιοι; Τίποτα απ' τα τρία όλα μαζί ένα..... γίνονται τρέχοντας.


~~~~~~~~~~ 

14.04.2016 Thursday 
Collaborators, tools or maybe our own selves? None of the three all together one...they become while running.

Δεν υπάρχουν σχόλια: