Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 368 / running365 keep going 368


07.04.2016 Πέμπτη
Διαφορετική η σημερινή αίσθηση σήμερα τρέχοντας, σαν να λύθηκαν τα πόδια κι ας ήταν βαριά στις ανηφόρες που 'χε το πρόγραμμα. Σαν να φόρεσα άλλο καπέλο, διαφορετικό για την συνέχεια...~~~~~~~~~~ 


07.04.2016 Thursday
The sense today was different, as if the feet settled despite being heavy during the ups the programme had. As if I put on another hat, different for the continuation...

Δεν υπάρχουν σχόλια: