Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

Σαν να μην πέρασε μια μέρα κι ...όμως πέρασαν 366...


06.04.2016 Τετάρτη
Είναι 23:45 σε 15 ξεκινά η έκτη μέρα του Απρίλη, πριν ένα χρόνο ακριβώς τέτοια ώρα ετοιμαζόμουν για το πρώτο τρέξιμο μιας χρονιάς γεμάτη τρέξιμο, ετοιμαζόμουν για το πρώτο τρέξιμο απ' της 365 που έγιναν 366.


Δεν ήξερα αν θα κατάφερνα το εγχείρημα, το project. Τότε ήμουν μουδιασμένος και τώρα κάπως έτσι νοιώθω, μουδιασμένος, όμως αυτό που υπερισχύει όλων είναι η πληρότητα.

Κι αυτό είναι κάτι παραπάνω από ωραίο, ευχαριστώ τον Θεό που βγήκε το project και ο πρώτος χρόνος με υγεία και πολλές, πάρα πολλές ιδέες και σκέψεις για το μέλλον, για την συνέχεια.

Δείτε εδώ το link απ΄την καταγραφή του suunto και εδώ την πρώτη γραπτή αναφορά. 

06.04.2015 στις 00:22 ξεκίνησε το ταξίδι και συνεχίζει ακόμα.....

~~~~~~~~~~ 

06.04.2016 Wednesday
It's 23:45, in 15 minutes starts the sixth day of April, one year ago exactly this hime I was preparing for the first running session of a year full of running, I was preparing for the first running session out of the 365 that turned to be 366.


I didn't know if I would achieve the venturing, the project. I was numb then and now I feel almost the same, numb, however what dominates everything is the afterglow.


And this is more than good, I thank God that the project and the first year were completed with health and many, too many ideas and thoughts for the future, for the continuation.


See here the link from the recording of suunto and here the first written report.

06.04.2015 at 00:22 the trip started and still goes on.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: