Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

264η μέρα από 365 / 264th day from 365


25.12.2015 Παρασκευή
Γιορτινό το σημερινό τρέξιμο δίχως πολλά, δίχως λίγα, απλά έρεε γιορτινά όλο το πακέτο της σημερινής 264ης συνεχόμενης ημέρας τρεξίματος.Είχε ένα γλυκό αεράκι που τόνιζε το γιορτινό της μέρας. Σκεφτόμουν τις κατασκευές που φτιάχνουμε, που εφευρίσκουμε οι άνθρωποι για να γλυκάνουμε τις ζωές μας.

Σήμερα Χριστουγεννιάτικες, αύριο Πασχαλινές, άλλες φορές γιορτές και επέτειοι. Κι όμως αν σκεφτείτε έχουμε πολλούς λόγους και πολλούς τρόπους να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα, ακόμα και την κάθε στιγμή της ζωής μας. Εξάλλου μπροστά στην αιωνιότητα είναι τόσο μικρή που αυτό και μόνο αποτελεί αιτία απόλαυσης.

Δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν καθώς έτρεχα σήμερα. Όσα ήρθαν εδώ, ήρθαν τώρα όσες στιγμές κάθομαι για το report. Οι εικόνες από την ώρα που έτρεξα είναι έντονες, ζεστές και δυνατές, φαίνονται απ τις φωτογραφίες που συνοδεύουν το σημερινό report.  Δυο ζευγάρια πόδια του ίδιου είδους να παρακολουθούν ένα διαφορετικό από αυτά είδος.

Κι αυτό δεν νομίζω να 'ναι (συνειδητή) κατασκευή.
~~~~~~~~~~

25.12.2015 Friday 
Today running was festive without much, without little, the whole package of the 264th successive day of running just went on in a festive way.

There was a sweet breeze that was giving emphasis on the festive character of the day. I was thinking of the manufactures we make, we-the people-invent to sweeten our lives.

Today Christmas ones, tomorrow Easter ones, other times celebrations and anniversaries. However, if you think about it, we have many reasons and many ways to enjoy every single day, even every single moment of our life. Besides, in comparison with the eternity it's so small that only this is a reason for enjoyment.

I don't remember what I was thinking about while running today. What came here came now, while I've been dealing with the report. The pictures from the time when I ran are intense, warm and strong, this is obvious from the photos accompanying the current report. Two pairs of feet of the same species watching a species different from them.

And I don't think that this is a (conscious) manufacture.

Δεν υπάρχουν σχόλια: