Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Ενημέρωση - Ιθάκη / Announcement - Ithaca Island


135η & 136η από 365 Ιθάκη 
135th & 136th Ithaca Island

Οι μέρες τρεξίματος βγαίνουν, οι αναφορές όχι. Τις κρατάω όμως και θα αποτυπωθούν αργότερα.

I' m still running although the written reports will be available a little bit later...

Δεν υπάρχουν σχόλια: