Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

139η μέρα από 365 Εύβοια Παραλία Μουρτερή / 139th day from 365 Evia Mourteri Beach


22.08.2015 Σάββατο
Η μεταφορά από τα χειρόγραφα κείμενα
απ' τις ημέρες των διακοπών συνεχίζεται.
Τα κείμενα τοποθετούνται
με την ακριβή ημερομηνία
που πραγματοποιήθηκε
η κάθε ημέρα τρεξίματος.
07.09.2015

Ιθάκη, Αθήνα, Εύβοια σήμερα. Τρία διαφορετικά μέρη σε τρεις μέρες. Οι διαφορετικές φάσεις ζωής που έρχονται στο μυαλό όταν τρέχω σε διαφορετικά μέρη απ' τα συνηθισμένα, όταν τρέχω σε παλιά οικεία αγαπημένα μέρη που τώρα πια είναι διαφορετικά, ίσως να μοιάζουν ξένα.

Οδηγούσα σήμερα για το ζεστό σπίτι που μας φιλοξενεί ακούγοντας τον Παύλο Παυλίδη και έρχονταν σκέψεις απ' την Χιλιαδού, 12 - 13 χρόνια πίσω. Θεωρώ όλο το στυλ του Π. Παυλίδη (κυρίως στα παλιά) τον ορισμό της χαμένης εφηβικής αθωότητας της δικής μου γενιάς, τουλάχιστον των κοντινών σε εμένα λόγω κοινών βιωμάτων της δικής μου γενιάς ανθρώπων. Αν σκεφτείτε καμιά εφηβεία δεν χάνεται, καμιά αθωότητα δεν χάνεται, απλά σβήνει σαν φως όπως όταν απομακρύνεσαι από κοντά του. 
Καθώς τα χρόνια περνάν.

Τρέχω και νοιώθω ζωντανός, δεν ξέρω αν νοιώθω έφηβος, σήμερα στην Εύβοια, χθες στα στενά της Άνω Κυψέλης, προχθές στην Ιθάκη. Πριν 13 - 14 χρόνια στα ίδια μέρη αλλιώς, διαφορετικά. 

Αλκοόλ, τσιγάρο, πιο πολύ φαΐ, κίνηση με την μηχανή μόνο. Δεν μετανιώνω, αν δεν είχα ζήσει όλα αυτά ίσως δεν θα σύγκρινα τώρα, ίσως δεν θα 'χα κάνει αλλαγές στην ζωή μου.

Πόσες σκέψεις έρχονται καθώς τρέχω και βγήκαν μπροστά μου όλες μ' ένα άκουσμα του Π. Παυλίδη καθώς οδηγούσα.

Αν φτάσω στα 80 στα 90 θα συγκινούμε το ίδιο μ' αυτά τα ακούσματα; Πως θα ακούγονται στις τότε γενιές;

Υποκλίνομαι στην εσωτερική ροή που βγάζει το τρέξιμο που μοιάζει σε δύναμη με την θάλασσα και τα κύματα που ήταν δίπλα μου σήμερα.

http://www.movescount.com/moves/move74424957

https://www.runtastic.com/en/users/baggeles-psukhoguios/sport-sessions/1006902950

~~~~~~~~~~
22.08.2015 Saturday
I keep on removing my written texts that are referring
to the period of my holidays. I use the precise date 
that i did my exercise. 
07.09.2015

After I had been to Ithaki island and to the city of Athens we arrived today at Evoia. Three different places in three days. When i run in different places, moments of my life are coming up in my mind. When i run in places that i have been before and are familiar to me seems different now and like foreign to me.

I was driving today going to the warm house that accommodates us during our vacation. I was listening a song of Pavlos Pavlidis and i was thinking Xiliadou, a place at Evoia that i used to be when i was younger. The style of this singer reminds me my lost adolescent time, the lost innocence of my generation, to the people that are like me because of the common experiences. On the other hand, if you think better there is no puberty or innocence that could be lost. It is more like a light that fades while you fend off.

While the time goes...

I run and i feel alive. Maybe i feel like teenager, running in those different places, today at Evoia, yesterday at Ano Kipseli and the day before around the Ithaki island. 13-14 years ago i was there in a different way. 

I was drinking alcohol, smoking cigarettes, eating a lot and driving my motorcycle. I don't regret about my past choices. These experiences brought me to this point that i am today. Ready to take my decisions and change my life style. 

So many thoughts are coming while i run. The same thoughts together with my memories were there while i was driving and listening Pavlos Pavlidis.

I am wondering i will be touched in the same way listening these songs when i will be 80 or 90 years old. How the new generation will listen it?

I bow before the internal flow of the running procedure. It seems like the power of the sea and the waves that were besides me today.

Δεν υπάρχουν σχόλια: