Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

116η μέρα από 365 / 116th day from 365


30.07.2015 Πέμπτη
Έχω αρχίσει και βαριέμαι το απλό τρέξιμο στην βάση, κυρίως το απλό για ώρα. Αν έχω κάτι ιδιαίτερο με εναλλαγές δεν με πειράζει καθόλου. Κατ' αρχήν δεν περνά σχεδόν με τίποτα ούτε το 10λεπτο για ζέσταμα, αντίθετα το χαλαρό τρέξιμο μετά από ένταση περνά και γρήγορα και μοιάζει με λευκό χαρτί που μπορώ να ακούμπησω επάνω του πολλές σκέψεις.

Ίσως το ότι βαριέμαι το απλό τρέξιμο έχει να κάνει με τα υπόλοιπα πράγματα της καθημερινότητας που 'ναι σε εξέλιξη και απαιτούν - καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Για αυτό τον λόγο πιθανά να θέλω να εντάξω μέσα στο 30λεπτο που έχω ορίσει ως ελάχιστο χρόνο άσκησης του project ότι περισσότερο μπορώ.

Σήμερα έβαλα μικρές ανηφόρες, ήταν άψογα, κύλησε αλλιώς όλη η διαδικασία. Ο χρόνος αποκτά διαφορετική διάσταση, γίνεται ουσιαστικά σύντομος. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, να 'ναι δηλαδή ο χρόνος σύντομος και μάλλον είναι ερώτημα φιλοσοφικής βάσης.

Το θέμα είναι πως η 116η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος κύλησε ιδιαίτερα παραγωγικά, έτσι τουλάχιστον το βίωσα εγώ.

Δεν ξέρω και κλείνω μ' αυτό, νοιώθω η διαδικασία, το ίδιο το project να 'χει μπει σε άλλη ρότα, σ' άλλη κατεύθυνση, σαν όλη η διαδικασία να 'γινε περισσότερο ενταγμένη στην καθημερινότητα. 

Κι αυτό είναι παράξενο και οικείο μαζί. 

http://www.movescount.com/moves/move71020254

~~~~~~~~~~

30.07.2015 Thursday
Running around the basecount is something that i don't like lately. I f i put in my training program changes then it is nice and i don't care at all. Time passes really difficult the first 10 minutes while i am warming up. Instead the time that i run loosely after tension it is different and passes easier. It reminds me a white paper that i have the chance to leave there all my thoughts.

Maybe the way that i feel about simple running connected with the rest of my daily life that are in progress and demand or occupy a lot of space. For that reason i am trying to put in 30 minutes running as much as i can.

Today i put some up hills and it was enjoyable. This change brought fresh air in the whole procedure. Time acquires a different dimension, becomes brief and effective. I haven't clarified yet if the short time is for good. Probably it is a philosophical question.

The most important is that my 116th ongoing day of running was very productive as i experienced it.

I don't know but i would like to finish telling you that the project became a bit different, in other direction. It is more integrated into my daily life.

This is strange and familiar at the same time.


http://www.movescount.com/moves/move71020254

Δεν υπάρχουν σχόλια: